Handelsbetingelser

Denne service udbydes af:
Tjano IVS
CVR-nr.: 35681205
Randersgade 19, kld.
2100 København Ø.
Kontakt os på: support@spiltrommer.dk

Personoplysninger:
spiltrommer.dk  forbeholder sig retten til at lukke for adgangen til at downloade produkter, såfremt de indtastede personoplysninger er åbenlyst falske.

Copyright / brugsaftale:
Køb af adgang er udelukkende henvendt til dig personligt og må kun benyttes af dig og din husstand. Enhver form for erhvervsmæssigt formål er ikke tilladt, ligesom det heller ikke er tilladt at foretage nogen form for videregivelse af dine adgangsoplysninger eller de filer du kan downloade. Det er heller ikke tilladt for dig, eller tredjepart, at omgå, eller forsøge at omgå, eventuelle sikkerhedsforanstaltninger. Hvis du ønsker at citere noget af det købte materiale, skal dette foregå på korrekt akademisk vis. Som kunde er det dit ansvar at det købte materiale ikke videregives af tredje part.

Køb af et online-produkt ved spiltrommer.dk inkluderer 1 licens og materialet må ikke distribueres på nogen måde.

Alle online-produkter er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af spiltrommer.dk. Du er velkommen til at bruge online-produkterne til personligt brug, det vil sige, at du må høre/se dem privat, udskrive pdf filerne, men du må derimod ikke – hverken gratis eller mod betaling, dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive spiltrommer.dk’s online-produkter.

Det er heller ikke tilladt at anvende online-produkterne til undervisning uden forudgående tilladelse.

Salg og levering:
Levering af online-materiale sker som oftest i løbet af få minutter. Levering sker ved at du får adgang til det beskyttede medlemsområde. Der tages forbehold for teknisk nedbrud, som kan medføre at adgang til medlemsområde vil være midlertidigt utilgængelig.

Fortrydelse:
Du har altid 14 dages fuld fortrydelsesret. Kontakt vores support på support@spiltrommer.dk såfremt du ønsker at gøre brug af denne fortrydelsesret. 

Abonnementsaftale:
For abonnementer gælder at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode.

Du modtager en email med bekræftelse på din abonnementstilmelding, efter indgåelse af abonnementet. Kvitteringer for køb, herunder løbende træk ved fornyelse af abonnementsperiode, kan altid tilgås ved at logge på din konto og klikke på “ordrer”.

Du kan når som helst opsige dit abonnement, ved at logge ind på din konto og selv afbryde abonnementet under “mit abonnement”. Efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. En opsigelse vil træde i kraft per udgangen af den aktuelle betalingsperiode, i hvilken opsigelsen foretages.

Ønsker du at forny dit kortnummer, gøres dette ved at logge på din profil.

Vi forbeholder os ret, til at lukke for adgang til spiltrommer.dk og uden varsel i tilfælde af upassende adfærd f.eks. i diskussionsforum.

Øvrigt:
Alle rettigheder tilhører spiltrommer.dk. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt, som angivet under det pågældende produkt.

Det er som udgangspunkt muligt og tilladt at se, høre, downloade (når dette er muligt) og udskrive onlinemateriale så ofte det ønskes, så længe du har et aktivt abonnement.

Disclaimer:
Vi formidler den viden vi har lært via undervisningserfaring og udøvelse, og vores personlige betragtninger og erfaringer og det skal betragtes som en inspiration, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti.

No widget added yet.